fbpx

Progress Bar

Dịch vụ thuê cây văn phòng cung cấp mảng xanh tới các tòa nhà văn phòng hiện đại nhằm tăng tính chuyên nghiệp ở nơi làm việc. Hơn nữa, cây xanh văn phòng sẽ tạo không gian tươi mát, sản khoái giúp tăng năng suất làm việc kích thích sự sáng tạo, hạ nhiệt, giảm stress văn phòng tốt nhất.

SKILLS STYLE 1

The bars can be plotted vertically or horizontally. A vertical bar chart is sometimes called a column bar chart.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ILLUSTRATION 60%
DESIGN 100%
HTML/CSS 75%
MARKETING 80%

SKILLS STYLE 2

A bar graph is a chart that use either horizontal or vertical bars to show comparisons among categories.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ILLUSTRATION 60%
DESIGN 100%
HTML/CSS 75%
MARKETING 80%

SKILLS STYLE 3

One axis of the chart shows the specific categories being compared, and the other axis represents a discrete value. Some bar graphs present bars clustered in groups of more than one

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

ILLUSTRATION 60%
DESIGN 100%
HTML/CSS 75%
MARKETING 80%