Chính Sách Bảo Mật

Hiện tại, 1989 Landscape đang áp dụng hai hình thức thanh toán là thanh toán tiền mặt và chuyển khoản ngân hàng.

1989 Landscape cam kết bảo mật thông tin tài khoản và thông tin liên hệ cá nhân của khách hàng tại hệ thống 1989 Landscape.

1989 Landscape cam kết đảm bảo thực hiện nghiêm túc các biện pháp bảo mật cần thiết cho mọi hoạt động thanh toán tại 1989 Landscape.


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng