fbpx
  • Showing 1–12 of 29 results

Có thể nói chậu xi măng đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

410,000

Sự phát triển của khoa học vật liệu luôn mang đến những giá trị to lớn cho lĩnh vực chế tác. Trong đó chậu cảnh là một trong những sản phẩm ngày càng phát triển và tạo dấu ấn rõ nét cho thị trường vật dụng sân vườn với mẫu mã cùng chất liệu vô cùng phong phú. Có thể nói chậu xi măng đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

410,000

Có thể nói chậu xi măng đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

318,000

Có thể nói chậu xi măng, xi măng đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

318,000

Có thể nói chậu xi măng – đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

318,000

Sự phát triển của khoa học vật liệu luôn mang đến những giá trị to lớn cho lĩnh vực chế tác. Trong đó chậu cảnh là một trong những sản phẩm ngày càng phát triển và tạo dấu ấn rõ nét cho thị trường vật dụng sân vườn với mẫu mã cùng chất liệu vô cùng phong phú. Có thể nói chậu xi măng, xi măng đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng. 

149,000

Khi mà nhu cầu thị hiếu chơi cây cảnh trong nhà ngày càng cao như hiện nay, không những yêu cầu loại cây đẹp mà chậu trồng đi kèm với nó phải tương xứng, phù hợp với nhiều style khác nhau. Có thể nói chậu xi măng – đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng.

149,000

Khi mà nhu cầu thị hiếu chơi cây cảnh trong nhà ngày càng cao như hiện nay, không những yêu cầu loại cây đẹp mà chậu trồng đi kèm với nó phải tương xứng, phù hợp với nhiều style khác nhau. Có thể nói chậu xi măng – đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng.

272,000

Khi mà nhu cầu thị hiếu chơi cây cảnh trong nhà ngày càng cao như hiện nay, không những yêu cầu loại cây đẹp mà chậu trồng đi kèm với nó phải tương xứng, phù hợp với nhiều style khác nhau. Có thể nói chậu xi măng – đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng.

272,000

Khi mà nhu cầu thị hiếu chơi cây cảnh trong nhà ngày càng cao như hiện nay, không những yêu cầu loại cây đẹp mà chậu trồng đi kèm với nó phải tương xứng, phù hợp với nhiều style khác nhau. Có thể nói chậu xi măng – đá mài là một trong những bước đột phá đầy thú vị cho người chế tác chậu cảnh. Sự sáng tạo tuyệt vời được bộc lộ rõ nét trong việc biến tấu chất liệu xi măng thông thường thành sản phẩm thú vị với sự chấm phá của đá sỏi nhiều màu sắc, đem đến sự mới lạ đầy cuốn hút cho người chiêm ngưỡng.

1 2 3